14 sierpnia br. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazał na rzecz Skarbu Państwa następne działki pod budowę drogi ekspresowej S7 (wschodniej obwodnicy miasta). Jeszcze wcześniej, bo 10 czerwca prezydent przekazał na cele planowanej Trasy Nowohuckiej gminne nieruchomości o powierzchni 1,2928 ha (ich wartość jest równa 1 mln 300 tys. zł).

Obecnie miasto przekazało na rzecz Skarbu Państwa tereny o łącznej powierzchni 2,8396 ha i wartości około 2,6 mln zł, które dotychczas były własnością, współwłasnością oraz w użytkowaniu wieczystym gminy. Przekazane działki wchodzą w zakres II etapu inwestycji, na odcinku od węzła Christo Botewa do węzła Igołomska/Ptaszyckiego. Fragment przekazanych terenów znajduje się w poszerzonym w porównaniu do pierwotnych planów pasie przyszłej trasy - od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa.

Podsumowując, planowa Trasa Nowohucka to inwestycja, której realizacja odbywa się dzięki współpracy Gminy Miejskiej Kraków i krakowskiego oddziału GDDKiA. S7 w przyszłości połączy autostradę A4 na wysokości Bieżanowa, z Nową Hutą i DK7, na granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla organizacji Euro 2012.