"Na dziś mamy potwierdzone środki na przyszły rok w wysokości 3,7 mld zł. To są środki krajowe, natomiast w Centrum Unijnych Środków Transportowych mamy jeszcze potwierdzone dofinansowanie w kwocie 500 mln zł. To daje razem 4,2 mld zł, ale nie są jeszcze poskładane wszystkie wnioski, które powinniśmy złożyć. (...) Szacujemy, że powinniśmy dojść do kwoty około 5 mld zł" - słowa prezesa PKP PLK, Zbigniewa Szafrańskiego cytuje PAP.

W pierwszej połowie 2010 r. PKP PLK planuje ogłoszenie kilka przetargów na większe projekty modernizacyjne na linii Warszawa-Gdańsk i Warszawa-Łódź. Planuje się, że przed końcem I kwartału przyszłego roku zostaną zakontraktowane wszystkie prace, jakie mają być podjęte na wspomnianej linii.

Na podstawie szacunków PKP PLK ustalono, że w bieżącym roku wydatki poniesione na budowę i modernizację sieci kolejowych będą opiewać na kwotę 3,05 mld zł.