Inwestycje w tory i tabor kolejowy, likwidacja opóźnień i przyspieszenie na kolei

Na początku spółka kolejowa musi się pozbyć 4-miliardowego długu, a zgodnie z założeniami w 2015 r. ma wypracować zysk na poziomie 1 mld zł. Szczególnie istotne wg prezesa PKP - Jakuba Karnowskiego jest inwestowanie w modernizację torów i zakup nowego taboru. Jeśli takie działania na dużą skalę nie będą podejmowane, pasażerowie będą wybierać inne możliwości przejazdów, rezygnując z kolei.

Zgodnie ze strategią kolejarzy szybko trzeba też skrócić czas przejazdu pociągów i ograniczyć spóźnienia. Zakłada się zwiększenie przychodów z przewozów pasażerskich o 600 mln zł m.in. dzięki inwestowaniu w nowe komfortowe pojazdy. To ma wpłynąć na zwiększenie się liczby pasażerów z 32 do 37 mln osób. Przewiduje się wzrost nowych i używanych wagonów o ponad 1000 sztuk.

Modernizacja infrastruktury kolejowej i obniżenie kosztów jej utrzymania

Kolejną sprawą jest modernizacja 2,2 tys. skrzyżowań, kupno 700 rozjazdów, wzmocnienie ochrony dworców, wydłużenie okresu użyteczności torów nawet o 35-40 lat. Równocześnie też mają się zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury.