Z powodu braku pieniędzy w kasie miejskiej, władze będą zmuszone poszukać inwestora prywatnego. Propozycja miasta zostanie przedstawiona na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.
Polegać ona będzie na ty, że inwestor zbuduje drogę, natomiast poniesione koszty odzyska w ramach zarządzania drogą w wyznaczonym okresie czasu. Kraków chce też zaoferować działki należące do gminy a położone wzdłuż przebiegu III obwodnicy, które mogłyby posłużyć inwestorowi do prowadzenia działań komercyjnych jak stacje benzynowe, hotele, zajazdy itp.

Chodzi tutaj o budowę dróg o łącznej długości około 13 km. Projekt miałby być realizowany w latach 2013-2018.