Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmie teren gmin Olsztyn, Barczewo, Purda, Stawiguda i Gietrzwałd. Łątwy dostęp do obwodnicy zapewnią węzły. Ponadto dostęp z obwodnicy do terenów przy niej zlokalizowanych zapewnią drogi dojazdowe.

W zakresie inwestycji przewiduje się m.in.:

- budowę ponad 27 km dwujezdniowej 4-pasowej drogi klasy GP z utwardzonymi poboczami, z możliwością rozbudowy przekroju do 6-pasowego,
- budowę i przebudowę dróg węzłowych, dróg poprzecznych, dróg lokalnych i dojazdowych o łącznej długości 95 km,
- budowę 7 węzłów drogowych: Olsztyn Zachód, Olsztyn Południe, Jaroty, Szczęsne, Olsztyn Wschód, Wójtowo 1, Wójtowo 2,
- budowę 33 obiektów mostowych,
- możliwość przekroczenia obwodnicy w 21 miejscach, z czego 3 obiekty przeznaczono wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego,
- budowę ekranów akustycznych o łącznej długości około 1900 m i przejścia dla dużych i średnich zwierząt oraz 4 zmodyfikowane przepusty wodne i 17 przepustów dla płazów i gadów.