Tzw. mała obwodnica Ostrowca połączy istniejący węzeł Brezelia z ul. Opatowską (w ciągu DK9). W ramach przedsięwzięcia powstanie nowy wiadukt (nad drogą powiatową), rondo (w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę), wybudowane będą też dwa mosty i przepust.

Jednojezdniowa droga klasy GP poprowadzona zostanie nowym śladem – od węzła na skrzyżowaniu z DW755 do DK9, będącej wylotem z miasta w kierunku Rzeszowa. To znacząco odciąży Ostrowiec Świętokrzyski z ruchu tranzytowego – natężenie ruchu szacowane jest tam na 23 tys. pojazdów na dobę.

Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa – podaje inwestor.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 39 miesięcy (z możliwością skrócenia okresu do 36 miesięcy). Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 10 grudnia br.

Przeczytaj także: GDDKiA wypłaci 111 mln zł podwykonawcom Astaldi?