Nowe połaczenie zostanie oddane do ruchu w 2012  roku. Dzięki temu połączeniu  czas podróży pomiedzy dwoma stolicami zostanie skrócony z 20 do około 6 godzin. Maksymalne prędkości jakie bedą osiągać pociągi pasazerskie wyniosą 200 km/h. Planuje się uruchomić 100 połaczeń pasażerskich dziennie, ilość towarów przewozonych koleją po tej trasie szacuje się na 25 milionów ton w skali roku.