Projektanci mają sporządzić przynajmniej dwa warianty przebiegu inwestycji. Ważnym elementem przygotowania projektu jest rezerwa terenowa pod budowę linii tramwajowej wzdłuż ciągu Stelli Sawickiego – Nowohucka.
Warunki specyfikacji określają, że propozycje przebudowy ul. Nowohuckiej będą znane do końca roku. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana do listopada 2010 r., po wyborze ostatecznego wariantu przebiegu trasy. Również do końca przyszłego roku zostaną złożone wnioski o realizację inwestycji.