Rozbudowa DK61 w Legionowie będzie związana z poszerzeniem istniejącej drogi do drogi dwujezdniowej, rozbudową układu równoległych dróg dojazdowych, przebudową skrzyżowań dróg dojazdowych z ulicami: Długą, Tatrzańską, Krętą, Partyzantów, Grudzie i Wolską.

Ponadto powstaną m.in. nowe chodniki, zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne i pasy zieleni. Projekt trasy przewiduje maksymalnie mały wpływ na środowisko i życie mieszkańców.