Prace obejmują wyrównywanie niwelety jezdni, wzmocnienie nawierzchni, tak by spełniała parametry drogi klasy GP (głównej przyspieszonej). Trwają prace nad dodatkowym pasem ruchu, który umożliwi wyprzedzanie oraz nad drogami dojazdowymi do obsługi ruchu lokalnego.

Modernizowany jest również most na Giełczwi w Piaskach oraz dwa mniejsze w Fajsławicach. W Piaskach powstaje rondo a skrzyżowania są w przebudowie. Zbudowany zostanie nowy chodnik, oświetlone przejście dla pieszych i bariery ochronne wzdłuż jezdni.

Prace podzielono na dwa etapy. Firmy Strabag i Mota-Engil Polska zajmują się skrzyżowaniem i mostem w Piaskach, natomiast konsorcjum sześciu firm: PRD Lubartów (lider), PRD Chełm, PRD Zamość, PRDM Lublin, KPRD Lublin i Strabag przebudowuje odcinek od Piask do Łopiennika.