Jak do tej pory zamiar udziału w projekcie zgłosiły już powiaty: rzeszowski, strzyżowski i jasielski oraz gminy: Boguchwała, Czudec, Frysztak, Wiśniowa, Wojaszówka, Strzyżów i Jasło.