Lublin nie może się doczekać na rozpoczęcie realizacji inwestycji drogowych. Planowano, że miasto to zostanie połączone drogą ekspresową ze stolicą, Polską centralną, Białymstokiem i Rzeszowem. Ponadto przez to miasto miała przebiegać trasa dla udających się na Ukrainę kibiców piłkarskich w 2012 r. Z planów jednak nic nie wynika, a przedsiębiorcy coraz dotkliwiej odczuwają brak dobrych dróg, dających regionowi szanse na lepszy rozwój. Rozgoryczenie pogłębia się poprze fakt wyraźnego faworyzowania zachodniej części kraju, gdzie budowane są drogi szybkiego ruchu i autostrady.
Niebawem tylko Podkarpacie będzie miało płatną autostradę przez Rzeszów na Ukrainę, Białystok zyska zmodernizowaną drogę stolicy. Lublin zaś nadal jest ignorowany.