Najważniejszym zakończonym przedsięwzięciem była budowa 20-kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem i Szarowem. Prace modernizacyjne prowadzone były na blisko 2/3 sieci dróg krajowych w Małopolsce, która w sumie liczy 910 kilometrów.

Drogowcy zakończyli  remont drogi krajowej nr 7, czyli popularnej "zakopianki" od granic Krakowa do Myślenic oraz budowę ekspresowej obwodnicy Lubnia na tej trasie. Oznacza to, że z Krakowa za Lubień można już dojechać trasą dwupasmową, częściowo o parametrach drogi ekspresowej. Zakończono także remont końcowego odcinka drogi nr 7 od Rabki do polsko-słowackiej granicy w Chyżnem, przebudowę autostradowej obwodnicy Krakowa w rejonie węzła Opatkowickiego oraz remont południowej obwodnicy Tarnowa.