Inwestycje stworzą około 28 tysięcy nowych miejsc pracy w regionie.