Ogromne zadłużenie PKP SA i koszty związane z jego obsługą, na które to cele zostały już zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, mają być przyczyną braku inwestycji w polskie dworce.  Polskim kolejom pomoże rząd - w tym roku Skarb Państwa wykupi część akcji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Minimalna kwota transakcji to 500 mln zł. Po reformie ta spółka, której obecnie ponad 70% akcji posiada PKP SA, stanie się niezależna od państwowych przewoźników. Pieniądze na wykup akcji będą pochodzić z Krajowego Funduszu Kolejowego, którego tegoroczny budżet wynosi 900 mln i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższy o 450 mln zł. Wzrost środków w funduszu jest efektem podwyższonej od 1 stycznia opłaty paliwowej, która zasila kolejowy fundusz.