Budowa potrwa prawdopodobnie wiele lat. Plany przewidują połączenie trasy z europejskim korytarzem transportowym nr 5, który biegnie z Lizbony do Kijowa.