Koszt inwestycji szacuje się na blisko 112 mln z czego miasto pozyska ok. 74 mln dofinansowania środków unijnych. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Od momentu przekazania placu budowy, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację inwestycji.