W zakresie inwestycji zbudowany zostanie około 2,5 km odcinek drogi oraz dwa wiadukty. Ponadto posadzone zostanie kilkaset drzew oraz ponad 3 tys. krzewów i pnączy.

Ten odcinek obwodnicy będzie prowadził od ronda im. Kuronia do granic miasta. Budową kolejnego odcinka obwodnicy zajmie się inny wykonawca, wybrany przez GDDKiA. Prace na tych dwóch odcinkach prowadzone będą równolegle.

Całkowity koszt budowy fragmentu o długości 2,5 km wyniesie 61 mln zł i w całości zostanie pokryty z budżetu miasta. Urzędnicy rzeszowscy czynią też starania o pozyskanie na ten cel pieniędzy z UE.