Dzięki inicjatywie Cargo 10 transport towarów na trasie z Lublany do Stambułu ma się skrócić z 65 do 45 godzin. Zdaniem spółki możliwe będzie przyciągnięcie 2 000 nowych pociągów na Transportowy Korytarz Dziesiąty, co powinno znacząco zwiększyć wpływy z usług tranzytowych.