W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa podbudowa i nawierzchnia ulicy, przebudowane zostaną chodniki, powstanie nowe oświetlenie i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach. Tramwaje będą jeździć po nowym torowisku, zmodernizowana ma być też sieć wodociągowa.