W nowy sposób zakupiono już blisko 6 tys. biletów za blisko 11 tys. zł. Dane te pokazują, że zainteresowanie tą formą zakupu rośnie. Najwięcej w ten sposób sprzedaje się biletów jednoprzejazdowych i 15-minutowe.