Zwiększająca się ilość inwestycji komunikacyjnych jak i coraz szybsze tempo ich realizacji na terenie Wrocławia i w okolicach miasta bezpośrednio wpływa na duże zapotrzebowanie na kwalifikowany materiał gruntowy. Innym, bardzo ważnym czynnikiem, jaki decyduje o zwiększonym popycie na dobry materiał gruntowy, jest sposób projektowania tras komunikacyjnych na terenach zurbanizowanych, który polega na prowadzeniu tras ruchu po nasypach ziemnych, a nie po estakadach żelbetowych. Wynika to z aktualnych oszacowań kosztów, na podstawie których można stwierdzić, że obecnie wyższy jest koszt wykonania konstrukcji żelbetowej. Jednym ze skutków rosnącej liczby inwestycji jest wyczerpywanie się w rejonie Wrocławia ostatnich złóż, zawierających odpowiedni materiał gruntowy, przydatny do bezpośredniego wbudowania w korpusy nasypów komunikacyjnych...

Więcej w dwumiesięcznik "Geoinżynieria drogi mosty tunele" 4/2011 [33].