Jest to odpowiedź UTK na liczne skargi przewoźników na zarządcę infrastruktury kolejowej. Chodzi o to, że PKP PLK żąda takich samych opłat za użytkowanie torów, jak to było przed rozpoczęciem na dużą skalę remontów, ale nie zwraca uwagi na to, że oferuje zdecydowanie gorszą jakość swoich usług.

Jeśli opłaty za użytkowanie torów zostaną obniżone, skorzystają na tym pasażerowie, bo za bilety będą płacić mniej, jednak na razie nie wiadomo, jakiej wartości będzie to zmiana. Pewne jest, że ma dotyczyć przejazdów na trasach, gdzie tory są remontowane.