Prace wykonawcze związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska” na zlecenie rzeszowskiego magistratu wykona firma Inżynieria Rzeszów S.A. Będzie ona odpowiedzialna m.in. za: rozbudowę odcinka Al. Wyzwolenia na odcinku o długości około 1,1 km i ul. Warszawskiej na odcinku o długości 0,6 km. Półkilometrowy odcinek potoku Przyrwa zostanie przykryty, a pobliskie osuwiska będą zabezpieczone. W efekcie wykonanych prac w mieście zwiększy się przepustowość i bezpieczeństwa ruchu. Wartość kontraktu to 63 279 810,00 zł.