Inwestycja ta ma szczególne znaczenie dla ruchu  drogowego w regionie, ponieważ obejmowała część szlaku relacji Odechów – Kowalków – Sienno – Sarnówek – to jeden z najbardziej obciążonych w powiecie traktów.

Prace budowlane prowadzono od 2009 r. w czterech etapach. Łączny koszt inwestycji to blisko 7 mln zł.