Projekt programu uległ już wielu zmianom wynikającym z konsultacji publicznych. Ostateczny kształt podstawowej listy inwestycji drogowych po tych zmianach musi być jednak zatwierdzony formalnie.

W nowym programie pojawi się też coś, czego dotychczas nie było, a mianowicie segment dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z listą inwestycji w tym zakresie. MIR przygotował koncepcję, na podstawie której w ramach Krajowego Funduszu Drogowego wydzielone zostaną pieniądze na rzecz realizacji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych.

Podstawowym celem nowego Programu Budowy Dróg Krajowych jest dokończenie budowy sieci dróg i takie skomunikowanie głównych miast, by czas przejazdu między nimi skrócił się o przynajmniej 15%.