Rada nadzorcza zarządcy infrastruktury wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu i dwóch członków: dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych oraz dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 marca 2016 r., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone 29 marca br.

Podobne postępowanie zostało wszczęte na początku lutego br., jednak w jego wyniku nie wybrano nowego prezesa i członków zarządu.

Więcej na stronie PKP PLK.