Środki finansowe na realizację tych inwestycji mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

Poza budową dróg obwodowych przewiduje się też modernizację około 4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867 na trasie Oleszyce–Lubaczów.

Strabag zbuduje obwodnicę Oleszyc i Cieszanowa

Umowa na budowę obwodnicy Oleszyc (3,2 km) i Cieszanowa (1,6 km) została już podpisana. Zbuduje je w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 firma Strabag. Koszt tych prac to ponad 15,6 mln zł.

Obwodnica Lubaczowa – przetarg trwa

Trwa jeszcze przetarg, na podstawie którego wyłoniony zostanie wykonawca trzeciej obwodnicy – Lubaczowa. Droga ta będzie miała blisko 3,5 km długości. Oferty od zainteresowanych budową firm będą zostaną otwarte 20 kwietnia br.

Wszystkie nowe odcinki dróg powstaną w systemie „projektuj i buduj”

Modernizacja 4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867 z Oleszyc do Lubaczowa również przypadła firmie Strabag, która w ofercie zaproponowała za wykonanie tych prac kwotę ponad 12,8 mln zł.