Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opublikował listę firm i konsorcjów, które złożyły oferty cenowe w przetargu na budowę obwodnicy Bolkowa (woj. dolnośląskie) w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5.  Swoje propozycje złożyło 14 przedsiębiorstw.

Przetarg dotyczy budowy niemal 6-kilometrowego odcinka drogi jednojezdniowej, która ma przebiegać po nowym śladzie. Zgodnie z planami, zadanie obejmuje również przebudowę 2,1-kilomterowego odcinka istniejącej drogi krajowej nr 5. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstaną trzy estakady oraz trzy wiadukty drogowe.

Wybór najkorzystniejszej oferty

O wyborze wykonawcy prac w 90% zdecyduje cena, w 5% termin realizacji oraz okres gwarancji jakości (5%). GDDKiA zamierza na realizację zadania przeznaczyć ponad 78,6 mln zł brutto.