Jak poinformował PAP inżynier kontraktu z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński, na całej obwodnicy ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią północną przy ograniczeniu prędkości do 70 km/godz. (na przełączkach do 40 km/godz.) oraz zakazie wyprzedzania. Z kolei po dwóch miesiącach ruch zostanie przeniesiony na wyremontowaną jezdnię południową, a nitka północna będzie modernizowana. Za przebudowę południowejobwodnicy Tarnowa jest odpowiedzialna firma POLDiM S.A. Wartość kontraktu wynosi 77,9 mln zł, inwestycja finansowana jest z budżetu GDDKiA.

Prace obejmują ok. 10 km odcinek m. węzłem Krakowska a węzłem Lwowska. W ramach robót zostanie wymieniona nawierzchnia wraz z podniesieniem jej nośności do unijnych norm wynoszących 115 kN na oś, przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania oraz wyremontowane mosty i chodniki.