Europejskie rynki obecnie zmierzają ku pełnej automatyzacji sieci energetycznych.  Barierą dla rozwoju mogą być jednak, zdaniem analityków, trudności związane z bezpieczeństwem danych. Inną problemem są także niejasności dotyczące analizy biznesowej, które sprawiają, że zakłady energetyczne opóźniają inwestycje i wprowadzanie systemów pomiarów inteligentych na dużą skalę.