Tematem rozmów była też kwestia eksploatacji przez kraje bałtyckie elektrowni atomowej w litewskim Visaginas, która powstaje w pobliżu lokalizacji zamkniętej siłowni jądrowej w Ignalinie. Nowa elektrownia ma ruszyć w 2018 r. W nowej inwestycji mają brać udział spółki energetyczne z wspomnianych czterech krajów. Do Polski część  energii trafi połączeniem energetycznym, które jest w fazie projektowej.

Podczas spotkania dyskutowano również na temat powstającego w Polsce terminalu gazowego oraz o rafinerii w litewskich Możejkach. Istotną kwestią, jaką poruszano, był budżet UE. Premier potwierdził, że przedstawiciele wszystkich czterech krajów reprezentują takie same poglądy na kwestię budżetu unijnego.

Kilka dni temu Wielka Brytania ogłosiła, że będzie dążyć do obniżenia nowego wieloletniego budżet UE po 2013 r. o około 250 mld EUR w stosunku do obecnego budżetu. To oznaczałoby cięcia w części dotyczącej polityki spójności, z której sporo pieniędzy trafia do Polski i na to nie chcemy się zgodzić, podobnie jak kraje, które są w podobnej sytuacji. Dlatego też zależy nam, by w czasie grudniowego spotkania na szczycie, wyznaczonego na 16-17 grudnia, nie podejmować żadnych końcowych zapisów, które miałby mieć istotny wpływ na wielkość budżetu unijnego po roku 2013.