Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych Urząd Regulacji Energetyki przygotował monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej do końca listopada 2014 r.

W komunikacie URE czytamy: „Liczba odbiorów z grupy taryfowej G, którzy w listopadzie 2014 r. zdecydowali się na przejście do innego dostawcy, wyniosła 14237, wobec 12381 w październiku. W grupie taryfowej A, B i C sprzedawcę energii zmieniło w listopadzie ub.r. 1097 odbiorców.”