Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019

Każdego roku Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje raport dotyczący rynku fotowoltaicznego w Polsce. Nie inaczej było także i w tym roku. Szczegółowe podsumowanie stanu polskiego rynku fotowoltaiki stanowi siódma już edycja raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”. Powstaje on we współpracy z licznymi branżowymi firmami i stanowi jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł danych. Raport informuje m.in. o dynamicznym przyroście nowych instalacji fotowoltaicznych oraz uwzględnia prognozy na najbliższe lata dotyczące rynku fotowoltaicznego w naszym kraju.

Warto przyjrzeć się nieco najnowszym danym. Wynika z nich, że pod koniec roku 2018, łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła w Polsce około 500 MW. Co ważne, niespełna pół roku później liczba ta przekroczyła 700 MW, co przekłada się na 140-procentowy wzrost. Co ważne, liczby te będą coraz większe. Już w ubiegłym roku Polska znalazła się na 9. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku przesunie się w górę o kolejne miejsca w tabeli. Autorzy raportu szacują bowiem, że pod koniec 2019 r. może przybyć do 1 GW mocy nowych instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju.

Przewaga mikroinstalacji fotowoltaicznych

W lutym bieżącego roku odnotowano moc nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na poziomie około 350 MW. Blisko 75% produkowanej  z nich mocy pochodziło z instalacji przydomowych zainstalowanych przez osoby fizyczne, czyli tzw. prosumentów. Pozostałe 25% mikroinstalacji należało głównie do przedsiębiorstw.

Skąd takie zainteresowanie tego typu inwestycją wśród gospodarstw domowych? Najprawdopodobniej jest to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się ceny energii elektrycznej. Do inwestowania w fotowoltaikę zachęca możliwość poczynienia oszczędności poprzez produkcję własnego prądu z promieniowania słonecznego i uniezależnienie się tym samym od dostawców energii elektrycznej. Do tego stanu przyczyniają się również liczne programy wsparcia finansowego m.in. w postaci  dotacji rządowych i samorządowych, dzięki którym inwestycja zwraca się w o wiele krótszym czasie. W ramach zakontraktowanych do tej pory projektów we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych powstanie do 280 MW instalacji fotowoltaicznych. Co ważne, osoby zainteresowane inwestycją w pozyskiwanie energii ze słońca liczyć mogą również na ulgi w podatkach od nieruchomości, obniżoną stawkę VAT dla mikroinstalacji budowlanych czy też niezwykle korzystne programy kredytowe.

Nie bez znaczenia jest jednocześnie rosnąca świadomość ekologiczna. Coraz chętniej sięgamy po rozwiązania, które pozwalają zadbać o środowisko, a instalacja fotowoltaiczna bez wątpienia do nich należy.

Wartość polskiego rynku fotowoltaicznego

Wartość rynku inwestycji PV jeszcze w 2019 r. ma przekroczyć 3,5 mld zł. Co więcej, szacuje się, że łączne obroty wraz z wartością wytworzonej energii sięgną przynajmniej 4 mld zł. Co to wszystko właściwie oznacza? Fotowoltaika może stać się w niedługim czasie w Polsce głównym obszarem inwestycji w OZE. Co prawda, nadal największy wkład w te zasługi będą mieć prosumenci, czyli osoby wytwarzające i korzystające z energii na własne potrzeby, jednak zauważalny będzie również wzrost liczby farm fotowoltaicznych.

Jeszcze kilka lat temu niewiele osób wierzyło w tak gwałtowny rozwój sektora branży fotowoltaicznej w naszym kraju. Obecnie nie dość, że z roku na rok przybywa nowych instalacji fotowoltaicznych, technologia PV stała się niewątpliwym liderem na krajowym rynku energetycznym, zwłaszcza jeśli mowa o inwestycjach. A co najważniejsze, Polska ma szansę znaleźć się w czołówce rynków fotowoltaiki w Unii Europejskiej.