Jak czytamy w Rz., w ocenie specjalistów osiągnięcie w bilansie zużytej energii elektrycznej 20 proc. energii z OZE, będzie wymagało w elektroenergetyce zainwestowania 60-80 mld zł, a w ciepłownictwie - 45 mld zł.