Pływające turbiny wiatrowe są konkurencyjne kosztowo względem rozwiązań mocowanych do dna przy głębokości wody przekraczającej 50 m. Do 2030 r. morska energetyka wiatrowa w Europie może dostarczać odnawialną energię elektryczną do 145 mln gospodarstw domowych w Europie, zatrudniając 318 000 osób i zapewniając bezpieczeństwo energetyczne, eksport technologii, i brak emisji gazów cieplarnianych. 

- Aby umożliwić sektorowi wykorzystanie tego potencjału i dostarczenie Europie znacznych korzyści, kluczowe jest stworzenie jasnych i stabilnych ram prawnych na okres po roku 2020, opartych o wiążący cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030. Takie działanie musi być poparte branżową strategią na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, w tym wsparciem dla działań badawczo-rozwojowych - stwierdził Jacopo Moccia, Dyrektor Analiz Polityk w EWEA.

Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione, pierwsze w Europie wielkoskalowe głębokowodne morskie farmy wiatrowe mogą rozpocząć wytwarzanie energii do roku 2017. Aktualnie energię elektryczną do sieci dostarczają dwie pływające turbiny znajdujące się na europejskich wodach.

Pełna treść raportu