Wydajność 22-letniego systemu przesyłowego (Intermountain Power Project Southern Transmission System) wzrośnie o 25 procent do 2 400 megawatów do 2010 roku. Modernizacja jest częścią planu Departamentu Wody i Energii w Los Angeles (LADWP), który zakłada dostarczenie klientom 20 procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do końca dekady.