Wartość projektu szacuje się na 2 mld USA. Dzięki uruchomieniu elektrowni o mocy moc 845 MW. stan  Oregon  zyska rocznie  16  mln  USD  przy  równoczesnym  stworzeniu  400  miejsc  pracy  na  etapie  budowy elektrowni i  35 w okresie jej eksploatacji. Realizacji  tego  projektu  towarzyszyć  też  będą  inne inwestycje infrastrukturalne:  zbudowane  zostanie  85  mil  dróg  i  90  mil  linii  energetycznych.

Rozpoczęcie budowy elektrowni ustalono na 2010 rok a jej zakończenie na rok 2012. Projekt ten jest ponadto bardzo ważny z  uwagi  na  fakt  pozyskiwania  energii  przy  znacznym ograniczeniu  gazów  cieplarnianych.  Zakłada  się,  że  wygenerowana  na  farmie  w  Oregonie energia  będzie sprzedawana na podstawie trzech 20-letnich umów kupna-sprzedaży energii do Southern   California   Edison,   przedsiębiorstwa   energetycznego   będącego   częścią   Edison International. W ciągu  roku  na  farmie  Shepherds  Flat  zostanie  wyprodukowane  więcej  niż  2  mld kilowatogodzin energii pochodzącej z odnawialnego źródła energii. Obliczono, że wygenerowana tam energia wystarczy na  zaopatrzenie  około  235  tys.  gospodarstw  domowych  w  Kalifornii. Równocześnie do atmosfery trafi o ponad 1,5 mln ton szkodliwych  gazów  cieplarnianych  mniej, niż gdyby taka sama wielkość energii powstała w elektrowni korzystającej z paliw kopalnych.

Firma General  Electric  otrzymała  właśnie   zamówienie  na  dostawę  na gigantyczną farmę  turbin  wiatrowych  oraz   ich serwisowanie. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,4 mld USA. Wiatraki zostały zamówione przez niezależnego producenta energii -  firmę  Caithness Energy. Wiatraki typu 2.5xl zostaną wykonane w fabryce GE w Pensacola  na Florydzie. Tego rodzaju turbiny są najnowszym produktem z serii  turbin wiatrowych GE, które zapewniają lepsze parametry wydajności, niezawodności czy przyłączenia do sieci.