Decyzja o ogłoszeniu konkursu w tym roku spowodowana jest tym, że składanie wniosków może się rozpocząć w terminie 30 dni od ogłoszenia. Pieniądze w ramach konkursu będą wydatkowane z puli środków przeznaczonych na realizację programu Infrastruktura i Środowisko.

Wnioski, jakie będą składać przedsiębiorcy w ramach konkursu przygotowywanego przez Instytut Paliw i Energetyki Odnawialnej mają dotyczyć m.in. budowy elektrowni wiatrowych. Łącznie zostanie wydane około 550 mln zł.

W rozdaniu kwietniowym do rozdysponowania było 742 mln zł, jednak zainteresowanie wnioskodawców było tak duże, że wszystkie projekty łącznie opiewały na kwotę wyższą niż 3,1 mld zł.

Jeszcze nie wiadomo, jak długo będzie trwać nabór wniosków w styczniu, ale mówi się nieoficjalnie, że tylko dwa tygodnie.
We wrześniu zmieniono przepisy w kwestii przyznawania dotacji na inwestycje w farmy wiatrowe. Konieczne będzie złożenie z wnioskiem odpowiednich dokumentów - obowiązkowych badań wiatrowości. Składając wniosek firma musi przedstawić roczne badanie siły wiatru. Brak wymaganej dokumentacji spowoduje odrzucenie wniosku.