Resort gospodarki zakończył ocenę wniosków złożonych w pierwszym konkursie na dofinansowanie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Odbył się on w kwietniu 2009 r. i był wart ponad 1 mld zł. Ostatecznie urzędnicy podzielili dotacje pomiędzy 21 firmy, do których trafi 530 mln zł z UE.

Dodatkową szansę na pieniądze unijne ma trzech kolejnych przedsiębiorców, których wnioski są obecnie ponownie oceniane.

Dopiero po rozstrzygnięciu odwołań przedsiębiorców, których wnioski zostały odrzucone, będzie wiadomo, ile pieniędzy z konkursu pozostanie jeszcze do wydania. Prawdopodobnie zostaną one przesunięte do budżetu naboru z 2010 r..