W ramach polubownego porozumienia Chińczycy zgodzili się podnieść ceny swoich paneli importowanych do Unii Europejskiej. Wcześniej Komisja Europejska zarzucała chińskim producentom praktyki dumpingowe i sprzedawanie paneli do krajów Wspólnoty poniżej kosztów produkcji. Wpędziło to w kłopoty finansowe europejskie firmy produkujące panele.

Nie wszyscy politycy unijni są zadowoleni z porozumienia. „Słyszałem komentarze, że poddaliśmy się Chinom i to porozumienie zniszczy europejski przemysł paneli słonecznych. Nie zgadzam się z tym. Wierzę, że to rozwiązanie usunie szkody wyrządzone przemysłowi. W rezultacie będzie mógł on odzyskać pozycję na rynku” - powiedział komisarz do spraw handlu Karel De Gucht.

Jeżeli producenci paneli z Państwa Środka wrócą do nieuczciwych praktyk, wówczas KE nałoży na ich produkty 47% cła.

Unijno-chiński spór o panele słoneczne rozwiązany?

Problemy branży solarnej w Europie