Budowa biogazowni rozpocznie się niebawem. Na realizację projektu przewiduje się około 8 miesięcy, a kolejne 3–4 miesiące potrwa rozruch technologiczny.

26 marca spółka Esperotia Energy Investments S.A. zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółce Carbo Bio sp. z o.o., utworzonej z przeznaczeniem do realizacji budowy biogazowni rolniczej.

Jak mówi Agnieszka Król, prezes spółki, „Esperotia zweryfikowała nieznacznie swoją strategię rozwoju. Nadal jednak naszym celem pozostaje konsolidacja rynku biogazowego na terenie Polski. Z uwagi na liczność projektów biogazowych będących w fazie deweloperskiej, jesteśmy zainteresowani przejmowaniem spółek celowych, posiadających już prawomocne pozwolenia na budowę, zapewnione finansowanie dłużne czy też pozyskaną dotację. Takie działanie gwarantuje spółce trafioną inwestycję i przyspiesza czas realizacji budowy pakietu biogazowni rolniczych”.

Rozbudowa w zakresie niezależnych i rozproszonych źródeł energii, do których również należy zaliczyć biogazownie, zyskuje coraz większe znaczenie w aspekcie dążeń do niezależności energetycznej.