System aukcyjny

Wprowadzenie w życie ustawy OZE ma spowodować zmianę systemu wspierania energetyki odnawialnej. Tzw. „zielone certyfikaty” zastąpi system aukcyjny, działający na takich zasadach, które zapewnią pełną konkurencję wszystkich technologii OZE. Uruchomienie systemu aukcyjnego planowane jest na początek 2015 r.

Szacuje się, że system wsparcia OZE może kosztować 4,6–6,2 mld zł w 2015 r. i 7,5–11,5 mld zł w 2020 r.

System aukcyjny ma obejmować oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach OZE. Jeśli chodzi o istniejące już instalacje, to maksymalny, zagwarantowany okres systemu wsparcia wyniesie 15 lat. Dla nowych inwestorów przewiduje się inny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej obowiązującej przez 15 lat.

Odrębne aukcje mają dotyczyć wytwarzania energii elektrycznej z OZE produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW.

Przynajmniej raz w roku aukcje ma ogłaszać, organizować i przeprowadzać prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ogłoszenie w tej sprawie ma się znaleźć minimum 30 dni przed rozpoczęciem aukcji w BIP URE. Wygrywać będą ci uczestnicy aukcji, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE.

Projekt ustawy w ciągu kilku dni powinien trafić do Sejmu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki będzie procedowany przez 2–3 miesiące i zostanie uchwalony jeszcze przed wakacjami.