Prace budowlane na farmie rozpoczęły się w marcu. Dotychczas wykonano wszystkie fundamenty i wieże pod turbiny. Instalacja pierwszego urządzenia trwała dwa dni. W każdym tygodniu ma być zainstalowana jedna lub dwie kolejne turbiny. Równocześnie będą prowadzone prace związane z przyłączaniem ich do sieci. Energia z nowej elektrowni popłynie pod koniec tego roku.

Farma powstaje na terenie zrewitalizowanym po dawnej działalności odkrywkowej. Będzie generowała ponad 38 MW mocy, co wystarczy do zaopatrzenia w prąd około 33 000 gospodarstw domowych.

Inwestycja to wspólny projekt miasta Bedburg (znajdującego się w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech) i RWE. Udział miasta w przedsięwzięciu wynosi 49%.