W ubiegłym roku niemieckie gospodarstwa domowe dopłacały na OZE 6,24 eurocenta od każdej zużytej kilowatogodziny. W 2015 r. wysokość tej płaty zmaleje do 6,17 eurocenta.

Przeciętna niemiecka rodzina dopłaca rocznie do OZE ponad 200 EUR rocznie.