E.ON zainstalował na farmach morskich instalacje do produkcji ponad 1000 MW energii, co stawia firmę na pozycji lidera tego typu elektrowni wiatrowych. Poza projektem brytyjskim firma zaangażowana jest w budowę 200 MW elektrowni wiatrowej Rödsand II w Danii, a także w przedsięwzięcie pod nazwą Alpha Ventus u wybrzeży Niemiec, które jest realizowane wspólnie z firmami EWE i Vattenfall. Firma szacuje, że wszystkie zrealizowane i planowane na lata 2007 – 2011 projekty związane z energią odnawialną pochłoną 8 mld euro.