Prace nad budową parku potrwają dziesięć lat. Obiekt położony nad brzegiem Bałtyku realizuje konsorcjum firm szwedzkiej Svevind (75 procent udziałów) oraz niemieckiej Enercon (25 proc.). Jego całkowity koszt szacowany jest na ponad 7 mld euro.

Obok instalacji generatorów wiatrowych o łącznej mocy 4 GW, konieczne będzie zbudowane około sześciuset kilometrów dróg dojazdowych oraz ułożenie niezbędnych linii energetycznych.

Po zakończeniu inwestycji ilość energii uzyskiwanej tu rocznie z wiatru (do 12 TWh) pozwoli na zasilenie około 2 milionów szwedzkich domów. Dla zobrazowania generowaną tu ilość energii można porównać z produkcją dwóch reaktorów jądrowych w szwedzkiej elektrowni atomowej Ringhals.

Do zastosowania na farmie wybrano dwa typy turbin: Enercon E-82 (2.3 MW) oraz Enercon E-126 (7.5 MW). Większe z nich osiągną wysokość blisko 200 m, a średnica ich wirnika wynosi 126 m.

W kwietniu 2009 projekt uzyskał aprobatę władz lokalnych regionu Norrbotten, natomiast oficjalna aprobata szwedzkiego rządu określająca wielkość elektrowni została wydana 4 marca 2010.