Są to kolejne działania, które mają na celu nie tylko monitorowanie, ale również poprawę jakości powietrza zarówno w Nowym Sączu, jak i całej Kotlinie Sądeckiej. Dzięki podpisanemu porozumieniu z ościennymi gminami realnym staje się uzyskanie zamierzonego efektu. Cieszy mnie fakt, że do wspomnianego porozumienia chcą przystąpić również gminy uzdrowiskowe - powiedział prezydent Ryszard Nowak.

Gdzie zamontowano urządzenia pomiarowe?

Niewielkie urządzenia, które zostały zamontowane 21 września, znajdują się w następujących lokalizacjach: oczyszczalnia ścieków przy ul. Tarnowskiej, Szkoła Podstawowej nr 14 w Biegonicach, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej, siedziba Sądeckich Wodociągów na os. Wólki oraz spółka Nowa przy ul. Śniadeckich. Wraz z istniejącą już stacją pomiarową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska stan powietrza w mieście będzie mierzyć teraz sześć urządzeń. Dzięki nowym urządzeniom powstanie siatka pokrywająca duży obszar miasta, co pozwoli na wiarygodną ocenę stanu powietrza.

Mieszkańcy dowiedzą się, jaki jest stan powietrza w ich okolicy

System monitoringu jakości powietrza w Nowym Sączu dotyczy głównego zanieczyszczenia stawiającego nas w złym świetle na terenie kraju i nie tylko, czyli pyłu – mówi Marta Wieciech-Kumięga, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza. W najbliższych dniach system zacznie działać, a wyniki po pewnym czasie potrzebnym na dostosowanie całego systemu będą dostępne na stronie miasta Nowego Sącza. Każdy mieszkaniec będzie mógł sobie zobaczyć, jaki jest aktualnie stan powietrza w jego regionie. Mam nadzieję, że wyniki pomiarów z naszego systemu dadzą nam jasny obraz na temat faktycznego stanu powietrza na terenie Nowego Sącza – dodaje.

Władze miasta w ciągu ostatnich siedmiu lat na działania związane z ochrona powietrza wydały około 35 mln zł.

Czytaj też: Problemy ze smogiem nie tylko w dużych miastach

Więcej na temat smogu dowiesz się w trakcie I Konferencji "SMOG problemem XXI wieku", która odbędzie się w dniach 29-30 listopada w Krakowie