Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, apeluje o ograniczenie czynności, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń – przekazał magistrat. Władze miasta sugerują też rezygnację z komunikacji samochodowej i korzystanie z autobusów i tramwajów. Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwracać na jakość spalanego w piecach węgla i powstrzymać się z używaniem kominków – podkreśla urząd miasta.


Szczególnie narażeni na działanie smogu są: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Co zrobić, by uchronić się przed szkodliwym działaniem smogu?

Należy unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń. Ponadto niewskazany jest duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, taki jak uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń. Osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie www Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Przeczytaj także: Lepiej nie oddychać? NIK ostrzega przed smogiem w Polsce