Zakaz używania w Krakowie paliw stałych, takich jak drewno i węgiel, został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. Od 1 września ubiegłego roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

W przypadku naruszenia przepisów uchwały antysmogowej, sprawcom grożą konsekwencje wynikające z przepisów prawa – od pouczenia, przez mandat karny 20–500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł.

Władze Krakowa podkreślają jednak, że w przypadku ujawnienia spalania paliw stałych, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a decyzje o sankcjach podejmowane są w oparciu m.in. o aspekty socjalne, formalno-prawne, techniczne.

Statystycznie najwięcej mieszkańców zgłasza interwencję za pomocą numeru alarmowego straży miejskiej 986 – około 87%, 12% krakowian przekazuje zgłoszenie za pomocą aplikacji Powietrze Kraków. Jedynie 1% mieszkańców Krakowa posługuje się formularzem ekointerwencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Przeczytaj także: Na Górnym Śląsku 60% pieców węglowych nadaje się do wymiany